Get Adobe Flash player

El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació, que executa les funcions que li corresponen, amb subjecció al que disposen l’ordenament jurídic i els Estatuts de la Fundació. Ha d’estar compost per un mínim de tres membres i un màxim de quinze.

Els membres del Patronat seran proposats per l’Equip de Comissariat del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, per la junta directiva de l’Associació Aplec Scout de Mallorca  i pel Patronat de la Fundació Maria Ferret el qual procedirà al seu nomenament.

Formaran part del Patronat de la Fundació Maria Ferret com a membres de ple dret el comissari o la comissaria del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca i la persona presidenta de l’Associació Aplec Scout de Mallorca.

La durada del càrrec de patró serà de quatre anys.

MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MARIA FERRET (2017):

Sr. Llorenç Llabrés Martinéz, president.

Sr. Juan Miquel Pastor Forteza, secretari.

Sra. Carmina Homs Ferret.

Sra. Marga Salvà Salamanca

Representant Aplec Scout de Mallorca

Sra. Immaculada Moreno Frontera, directora.